Cisco, önümüzdeki 15 yıl içerisinde internetin nasıl ekilleneceini ortaya koydu.

Veri aları konusunda dünya lideri olan Cisco, günümüzde 2 milyar kullanıcısıyla 3 trilyon dolarlık pazar büyüklüüne sahip olan internetin 2025 yılında nasıl büyüyeceini ortaya koyan Gelien İnternet adlı raporunu yayınladı. Her ne koulda olursa olsun gelecekte internetin yolunu belirleyecek itici güçlerin ve belirsizliklerin aratırıldıı bu aratırmada tüm dünya nüfusunun internete balı olması durumunda küresel refahı, i üretimini, eitimi ve sosyal etkileimi artırabileceine dikkat çekiliyor.

Bir yılı biraz akın süre içinde toparlanan veriler ve yapılan röportajlarla tamamlanan bu aratırma sonucunda internetin geleceine dair dört deiik senaryo ortaya konarak farklı potansiyel yollar açıklanıp detaylandırılıyor. Altyapı yatırımları, yeni fiyatlama modellerine müteri geri dönüleri ve teknolojiyi kabullenme gibi kritik faktörlerin etkilerinin ele alındıı bu senaryolardan üçünde gelecee yönelik risk ve fırsatların altı çizilirken, ilk senaryoda ise internetin bugünkü hızla genilemesinin sürebilecei öngörüsüne yer veriliyor.

Gelecekte internetle tanıması beklenen 2 veya 3 milyarlık yeni kullanıcı kitlesinin büyük bir bölümünün gelimekte olan piyasalardan olacaına dikkat çeken raporun e yazarı ve Cisco Gelimekte Olan Piyasalar Strateji ve Ekonomi Direktörü Enrique Rueda-Sabater, Bu yeni kitle halihazırdaki 2 milyar kullanıcıdan çok farklı olacak. Küresel i modelleri ve ulusal politikalar eski beklentilere, davranılara, tavırlara, tercihlere ve baarılara dayandırıldıı takdirde çökebilir ve baarısız olabilirler diye konuuyor.

Rapora büyük katkıda bulunan GBNnin kurucu ortaı Peter Schwartz ise, Biz gelecei öngöremeyiz ama 2010 yılında internet balantılı olarak yapılan tercihlerin ister istemez uzun soluklu sonuçlar douracaını biliyoruz. Bu senaryoların bugünün kararlarının gelecei nasıl etkileyecei konusunda teknoloji ve siyaset gruplarının stratejik iletiimini tetikleyeceini umuyoruz diyor.

İnternete balı pazarlardaki en büyük büyüme günümüzün yüksek gelirli veya gelimi ekonomileri dıında gerçekleecek.

İnternetin küresel yönetimi büyük oranda deimeyecek.

“Dijital yerlilerin” internet ile baları önceki nesillere göre önemli ölçüde farklı ekillerde olacak.

Q klavye internetin ana arayüzü olmaktan çıkacak.

Tüketiciler internet balantısı için çok farklı ödeme yollarını seçebilecek. Sabit fiyatlı ödeme seçenekleri giderek azalacak.

İnternetin geleceine yönelik 4 farklı senaryo sonraki sayfada…

DEİKEN SINIRLAR:
Gelecekte internetin daha yaygın ve daınık biçimde olacaını öngören bu olumlu senaryoya göre teknoloji, internete balanmayı ve cihazları daha da düük maliyetli hale getirecek ve dünya çapındaki talepler hızlı biçimde karılanabilecek.

GVENSİZ BYME: Hükümet ve uluslararası kuruluların önleyici yeteneklerine karı gelmek için yapılan acımasız siber saldırılar ve kullanıcıların aırı güvenlikten sıkıldıı bir internet ortamının gelieceinin öngörüldüü bu senaryoda güvenli alternatiflerin ortaya çıkacaı, ancak çok pahalı olacaı belirtiliyor.

YERİNE GETİRİLMEYEN VAADLER: Ekonomik durgunluun süregeldii bir dünyada internetin yayılımının azalacaının düünüldüü bu senaryoda korumacı politikaların a teknolojilerinin geliimini engelleyecei ve bunun da ekonomik zayıflıı artıracaı kaydediliyor.

YOUN İLGİ: İnternetin kendi baarısının kurbanı olacaının öngörüldüü bu senaryoda ise IP bazlı hizmetlere olan aırı talebin darboazlar yaratacaı ve beklentiler ile gerçek internet kullanımı arasında büyük uçurumlar yaratacaına iaret ediliyor.

kaynak :cnetturkiye.com