“Gömülü di” ne demektir

Sürme vakti geldii halde çeitli nedenlerle aızda yerini alamayan dilere ” gömülü diler” denir. çüncü büyük azı dileri ( yirmi ya dileri veya akıl dileri olarak da bilinir ), en sık karılaılan gömülü dilerdendir. çüncü azı dilerinin sürebilmesi için aızda yer bulunmuyorsa ve kii 25 yaına geldii halde halen sürmemise, ” gömülü ” olarak deerlendirilirler. Zaman zaman da bu diler kısmen sürer, ancak hiçbir vakit tam yükseklie ulaamazlar. çüncü azılarınız henüz sürmemise, di hekiminizi ziyaret ederek durum ile ilgili bilgi edinebilir ve gömülü kalan dilerin neden olabildii arı,  ime,  enfeksiyon,  çürük ve dieti hastalıkları gibi bazı sorunlar ortaya çıkmadan etken diin çekilmesini salayabilirsiniz.

çüncü azılar neden düzgün bir biçimde sürmezler

Evrimleen insanolunda çene kemikleri gittikçe küçülmeye baladıı halde azı dilerinde sayıca azalma tam olarak gerçeklememitir. Bunun neticesi olarak günümüz insanında aızda son süren üçüncü azı dileri için genellikle yer kalmamaktadır. Bilindii üzere üçüncü azı dileri 15 ile 25 yalar arasında sürebilirler.

Gömülü üçüncü azılar ne tip sorunlara yol açabilir

Gömülü üçüncü azıların etrafında kist ve tümörler oluabilir. Dier yandan, kısmen sürmü üçüncü azılar da ciddi bir enfeksiyon kaynaıdır. Bu tarz diler arının yanısıra dieti sorunları ve apselere yol açabilirler. Ancak her üçüncü azı da bu problemlere neden olmayabilir.

Sadece antibiyotik kullansam olmaz mı

Antibiyotikler yanlızca kısa bir müddet için rahatlama salayabilirler. Toplumumuzda bilinçsiz ve çok çeitli antibiyotik kullanımı yaygın olduundan, alınan antibiyotikler ikayetlere yol açan mikroorganizmalara her vakit etki etmeyebilir. Bunun yanında etkili olsalar bile, gerçek sorunu ortadan kaldıramazlar. Dier bir söylemle, antibiyotik alınsa da probleme yol açan di hala aızdadır.

ekim ne vakit lazımdır

çüncü azı dilerinin çekilmesi için kesinlikle sorun yaratmalarını beklemek yanlıtır. Dihekiminizin de önermesi kouluyla erken dönemde yapılacak üçüncü azı çekimlerinin ileride doabilecek pek çok sorunu önleyeceini unutmayınız. rnein,  gömülü üçüncü azılar, ikinci azı dilerine zarar verebilirler. 16 yaından önce yapılan çekimlerde iyileme son derece hızlı olmaktadır. Daimi ikinci büyük azılar sürdükten sonra üçüncü büyük azıların alınması olasıdır. Bu da 11-12 ya civarında gerçekleir. Dihekiminiz, bu dönemde alacaı röntgenler ile üçüncü azı dilerinin sürmesi için yeterli yer olup olmayacaını tayin ederek çekim için lazım tavsiyede bulunacaktır.

Eer ikayetim yoksa ne yapmalıyım

Arı, ime ve enfeksiyon ikayeti olan kiiler, üçüncü azılarını en kısa sürede çektirmelidirler. Ancak hiçbir ikayet söz konusu deilse, ileride oluabilecek problemleri önlemek veya mümkün bir çapraıklık riskini ortadan kaldırmak için bu dilerin alınması yararlı olacaktır. Bunun yanı sıra, ikayete yol açmayan gömülü üçüncü azıların erken dönemde alınması ile;  sebebi tespit edilemeyen çene arıları, hareketli protezlerin doku uyumsuzlukarı, dieti hastalıkları ve tümör geliimi gibi bazı riskler de ortadan kalkacaktır.

Gömülü diler nasıl çekilir

Gömülü diin üstündeki dieti dokusu açıldıktan sonra kemik ve di üstündeki balayıcı dokular uzaklatırılır. Peinden di çekilir ve açılmı olan dieti dikilir.

Bu operasyondan sonra hastanın dihekimi tarafından önerilecek bazı ilaçları ( antibiyotik, arı kesici v.b ) alması gerekebilir. Genellikle 5. günden sonra dikiler

Di çekimini takiben yapmanız önerilenler

– Di hekiminizin yanından ayrıldıktan sonra, 15 dakika kadar çekim yerine di hekiminizin koyduu gaz tamponu ısırarak yerinde tutunuz.  ayet kanama veya sızıntı varsa ikinci bir tamponla deitiriniz. İlk yarım saatlik müddet zarfında azınızı çalkalamamaya itina gösteriniz , buradaki amaç çekim boluundaki pıhtının korunarak yara iyilemesini hızlandırmaktır , Aız çalkalandıı durumda çekim boluundaki pıhtı oluumu engellenebilir ve kanama olabilir .

– 6 saat kadar sızıntı durumunda kanamanız olabilir.

– Alkol ve kanamayı artırabilecek olan asetik salisilik asit ( örn. aspirin) gibi ilaçları kullanmayınız.

– ekimden sonra bir müddet istirahat ediniz. Olasıysa baınız yüksekte olmak kaydıyla yatınız.

– ekimden sonra 2 saat kadar hiçbir ey yemeyiniz. Sıcak yiyecek yada içeceklerden kaçınınız. Oda sıcaklıındaki süt yada süt ürünleri tercih edilebilir.

– Di hekiminiz öneriyorsa, çekimden 2 saat sonra antimikrobiyal ilaçlar ve/veya aız gargaraları ile azınızı çalkalayabilirsiniz.

– ayet gelii ho bir problem olursa (arı, ime, fazla ve uzun süren kanama) di doktorunuza danıınız.