İnsanolunun bu tüketim hızıyla 2030 yılında ihtiyaçlarını karılaması için iki gezegene daha ihtiyaç duyacaı bildirildi

Dünya Doal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF), Yaayan Gezegen 2008 adlı raporunda, insanlıın doal kaynaklara yönelik taleplerini belirten ekolojik ayak izlerinin Dünya’nın kendini yenileme kapasitesini yüzde 30 oranında atıı belirtilerek, kiisel tüketim ve nüfus artıı yüzünden son 45 yılda insanın gezegen üzerindeki baskısının iki katına çıktıı kaydedildi.

Bu aırı kullanımın, ekosistemi tüketmekte olduu ve çöplerin havada, toprakta ve suda birikmesine yol açtıına deinilen raporda, sera etkisi yaratan gazların salımının neden olduu iklim düzensizliklerinin, orman kıyımının, su kıtlıının ve biyolojik çeitlilik kaybının “tüm ulusların kalkınması ve refahını gittikçe daha çok tehlikeye düürdüü” ifade edildi.

Raporda ayrıca, dünyanın tüm bölgelerindeki 1686 farklı omurgalı canlı türüne dayanarak yeryüzündeki biyolojik çeitlilii ölçen Yaayan Gezegen Endeksi’nde son 35 yılda yüzde 30 oranında azalma kaydedildii belirtildi.

WWF, Endeksteki bu azalma göz önünde bulundurulduunda, biyolojik çeitlilik konusundaki Rio Konvansiyonu’nda hedeflenen 2010 yılına kadar dünyadaki biyolojik çeitlilikteki erozyonu azaltma amacına ulaılmasının gittikçe daha üpheli hale geldiini belirtti.

Su kaynakları konusunda da, elli kadar ülkenin az veya çok bu konuda bir gerilimle karı karıya bulunduu, iklim deiiklikleri yüzünden, tüm yıl boyunca veya mevsime balı olarak su kıtlıına maruz kalan insanların sayısında artı olmasının beklendii kaydedildi.