100 yıl önce Ayasofya Cami

Bizans İmparatoru I. Jüstinionus tarafından M.S. 532 – 537 yılları arasında İstanbul’un eski ehir merkezine ina ettirilmitir. 1500 yıllık tarihi olan Ayasofya, sanat tarihi ve mimarlık dünyasının ba yapıtları arasında yer alır.

Bugün Ayasofya Cami

Balangıçta bir kilise olarak ina edilen ve Osmanlı döneminde camiiye çevrilen Ayasofya, günümüzde bir müze olarak hizmet vermektedir.

100 yıl önce Azaplar Kapısı ve Cami

Azaplar Camii Savur Kapısı’na giden yol üstündedir. Yapım tarihi bilinmemekle birlikte, 16. yüzyıl kayıtlarında adı geçen Azaplar Aası Mescidinin bu yapı olduu sanılmaktadır.

Bugün Azaplar Kapısı ve Cami

Unkapanı’nın arka tarafında yer alan Azaplar Kapısı ve Cami tarihe ıık tutmaktadır.

100 yıl önce Beykoz

Beykoz’un tarihi geliimi M.. 700′lü yıllara dayandırılıyor. Bu tarihte bölgeye deniz yolu ile gelen Traklar’ın Bebrik adı ile kurdukları devletin bulunduu köyün kısa zamanda gelimesi ile Kral Amikos bu köye kendi adını veriyor.

Bugün Beykoz

Traklar’dan sonra Amikos pek çok kültüre ev sahiplii yapıyordu ve arkasından Persler, Abbasiler geliyor. Beykoz İstanbul’un fethinden çok önce 1402 yıllarında Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı İmparatorluu topraklarına katılıyor. Beykoz’un günümüze gelen bir çok tarihi eseri mevcuttur.

100 yıl önce Büyük Postane

Büyük Postane İstanbul’un Eminönü ilçesindeki Sirkeci semtinde yer alır. Aynı zamanda Türkiye’nin en büyük postane binasıdır. 1909 yılında inaatı tamamlanan binanın mimarı Vedat Tek’tir.

Bugün Büyük Postane

Bina 1927-1936 yılları arasında İstanbul Radyoevi olarak da hizmet vermitir. Günümüzde İstanbul PTT Bamüdürlüü olarak hizmet vermekte, giri katında ise tam teekküllü bir postane ubesi yer almaktadır.

100 yıl önce At Meydanı

İstanbul’un en önemli meydanlarından biri. Bizans devrinde Hipodrom olarak bilinirdi. ‘Hipodrom’ at binenlerin, atların meydanı anlamına gelir. Osmanlı döneminde buraya At Meydanı denirdi.

Bugün At Meydanı

Hipodrom günümüze zemini 4-5 metre yükselmi ve kalabilmi 3 abide ile gelmitir. Bunlar Mısır’dan getirilen Obelisk, Yılanlı Sütun ve rme Obelisktir.

100 yıl önce Eminönü

İlçe bütünüyle İstanbul kentinin tarihi çekirdei olan sur içinde yer alır ve merkezi alanın en canlı bölgelerinden birini oluturur.

Bugün Eminönü

Osmanlı döneminde Deniz Gümrüü ve Gümrük Eminliinin burada bulunması sebebiyle Eminönü adını alan ilçe, Fatih ilçesiyle birlikte cumhuriyetin ilk yıllarında İstanbul’un merkezi ilçesi olmutur.

100 yıl önce Galata

Galata, İstanbul’un Beyolu ilçesinin tarihi açıdan zengin bir semtidir

Bugün Galata

Saint Benoit Fransız Lisesi burada bulunmaktadır. Kentin en önemli tarihi eserlerinden biri Galata Kulesi’dir

100 yıl önce Kanlıca

Beykoz’un önemli ilçelerinden olan Kanlıca, Anadoluhisarı ve ubukçu arasında yer alır.

Bugün Kanlıca

Kanlıca ayrıca Mihrabad Korusu’yla da mehurdur. Anadolu Yakası’nın en yeillik yerlerinden biridir. Kanlıca’nın yalıları da ünlüdür.

100 yıl önce Kapalıçarı

Tarihi Yarımada’ya yayılmı asırlık bir çınara benzer Kapalıçarı. Yangınlar ve depremlerle defalarca harap olmu ancak her defasında dirilmesini bilmitir.

Bugün Kapalıçarı

Bugün devasa alıveri merkezleriyle rekabet etmeye çalıan çarı, bir çekim merkezi olmayı sürdürüyor.

100 yıl önce Kız Kulesi

İstanbul’un sembollerinden Kız Kulesi hakkında çeitli rivayetler vardır. İstanbul Boazı’nın Marmara Denizi’ne yakın kısmında, Salacak açıklarında yer alan küçük adacık üzerinde ina edilmitir.

Bugün Kız Kulesi

Bugün gördüümüz kulenin temelleri ve alt katın mühim kısımları Fatih devri yapısıdır. Kulenin etrafındaki sahanlık geni talarla kaplanmıtır. stündeki madalyon halindeki bir mermer levhada, kuleye imdiki eklini veren Sultan II. Mahmut’un, Hattat Rasim’in kaleminden çıkmı 1832 tarihli bir turası vardır.

100 yıl önce Küçüksu Kasrı

Küçüksu Kasrı veya Göksu Kasrı, İstanbul’un Küçüksu semtinde, Göksu Deresi ile Küçüksu Deresi arasında, Boaziçi’nde sküdar-Beykoz sahilyolu üzerinde yer alan yapıdır

Bugün Küçüksu Kasrı

Sultan Abdülmecit tarafından Nigoos Balyan’a yaptırılmı, inaatı 1856 yılında tamamlanmıtır. Eski adı ‘Göksu Kasrı’ olan bu yapı, padiahların Boaziçi kıyılarındaki bini kasırlarından biridir.

100 yıl önce Mısır arısı

Mısır arısı, Eminönü’nde Yeni Camii’nin yanındadır. İstanbul’un en eski kapalı çarılarından olan Mısır arısı, 1660 yılında Turhan Sultan tarafından yaptırılmıtır.

Bugün Mısır arısı

Mimarlıını Kazım Aa’nın yaptıı çarı, son olarak 1940-1943 yılları arasında İstanbul Belediyesi tarafından restore edilmitir.

100 yıl önce Ortaköy Cami

Cami, Sultan Abdülmecit tarafından Mimar Nigoos Balyan’a 1853 yılında yaptırılmıtır. Oldukça zarif bir yapı olan cami Barok üslubundadır. Boaziçi’nde esiz bir konuma yerletirilmitir.

Bugün Ortaköy Cami

Bütün selatin camilerinde olduu gibi harim ve hünkar bölümü olmak üzere iki kısımdan oluur. Geni ve yüksek pencereler Boaz’ın deiken ııklarını caminin içine taıyacak biçimde düzenlenmitir

100 yıl önce Rumeli Hisarı

Rumeli Hisarı, Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’un fethinden önce boazın kuzeyinden gelebilecek saldırıları engellemek için Anadolu Yakası’ndaki Anadolu Hisarı’nın tam karısına ina ettirilmitir.

Bugün Rumeli Hisarı

Hisarın inaasına 15 Nisan 1452′de balanmıtır. Rumeli Hisarı bugün müze ve açık hava tiyatrosu olarak kullanılmaktadır. Hisarda açık tehir yapılmakta, sergi salonu bulunmamaktadır.

100 yıl önce Sirkeci

Sirkeci semti Osmanlı döneminde hem Topkapı Sarayı’na yakın olması, hem de Sadrazamlık binası olan Babıali’ye yakın olması bakımından önemli bir semtti. Deniz kenarında olduu için Babıali’nin iskelesi olma konumundaydı. 1885 yılında ark Ekspresi’nin hizmete girmesi, 1890 yılında Sirkeci Garı’nın hizmete girmesinden sonra semt daha da büyük bir önem kazandı.

Bugün Sirkeci

Sirkeci Garı hala Avrupa’yla İstanbul arasındaki demiryollarının ana durak noktası ilevini devam ettirmektedir. Semt, inaat halinde olan Marmaray demiryolu tünel projesinde de önemini koruyacaktır.

100 yıl önce Sultanahmet

Sultanahmet Camii, 1609-1616 yılları arasında Sultan I. Ahmet tarafından Mimar Sedefkar Mehmet Aa’ya ina ettirilmitir.

Bugün Sultanahmet

Mavi, yeil ve beyaz renkli İznik çinileriyle bezendii için Avrupalılarca ‘Mavi Cami (Blue Mosque)’ olarak adlandırılır. Sultanahmet, Türkiye’nin altı minareli ilk camisidir.

100 yıl önce İstanbul Surları

İstanbul Surları, İstanbul’un etrafını çeviren surlar tarihte 7′inci yüzyıldan balayarak ina edilmi, yıkılmalar ve yeniden yapmalarla dört defa elden geçmitir. Son yapımı MS 408′den sonradır.

Bugün İstanbul Surları

Sarayburnu’ndan Haliç kıyısı boyunca Ayvansaray’a ve Marmara kıyısı boyunca Yedikule’ye, Yedikule’den Topkapı’ya, Topkapı’dan Ayvansaray’a uzanan surlar günümüzde çeitli onarımlardan geçmitir.

100 yıl önce Tophane

Tophane, Osmanlı dönemindeki İstanbul’un en eski sanayi bölgesidir. Tophane binası, Fatih zamanında top dökümü için ina edilmitir.

Bugün Tophane

Tophane binası bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar niversitesi Kültür Merkezi olarak kullanılmaktadır. Her yıl Mart’ın ilk haftası okulun kurulu yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde geleneksel kıyafet balosuna da ev sahiplii yapmaktadır.

100 yıl önce Yedikule Sahili

Yedikule, aslında adı gibi bir zindan oluturmak amacı ile deil, Bizans’a misafir gelen kralları ve yabancı sarayların mensuplarını ihtiamlı bir ekilde karılamak için yapıldı.

Bugün Yedikule Sahili

Türk Tarih Kurumu’nun yaptıı aratırmalara ve elde edilen tarihi verilere göre, balıkta belirtilen Altın Kapı’yı bir zafer takı olarak dönemin Bizans İmparatoru Theodosius ina ettirdi. Theodosius’tan sonra tahta geçen olu da dört tane yüksek gözlem kulesinden oluan bir kaleyi kapı ile birletirdi. Zindanlar günümüzde konser ve festival alanı olarak kullanılmaktadır.